Dlaczego ziele dziurawca często polecane przy stanach depresyjnych nie jest korzystne dla osób z grupą krwi "0" ?

U "zerówek" stężenie enzymu (MAO czyli monoaminooksydazy) rozkładającego hormony stresu (adrenalinę i noradrenalinę) jest stosunkowo niskie. Dziurawiec natomiast jest jego inhibitorem*. To tłumaczy dlaczego osoby z tą grupą krwi, które stosowały dziurawiec - jak same określają - czuły się dziwnie i miewały niespokojne sny.

*inhibitor - (z łac. inhibeo - zatrzymuję) substancja powodująca zahamowanie lub spowolnienie reakcji chemicznej

Zalecenie: "Zerówki" z depresją o nasileniu łagodnym do średniego odnoszą korzyść z zastosowania tyrozyny (aminokwas) lub różeńca górskiego (Rhodiola rosea), który w naszej ofercie występuje pod nazwą Rhodiolin.